تجدیدپذیر

سیاست، تاریخ وجامعه

آلمان؛ تولید برق از انرژی‌های تجدیدپذیر از ذغال سنگ جلوافتاد

cafeliberal
تولید «برق پاک» یا برقی که از منابع انرژی‌های تجدیدپذیر تولید شده، در نه ماهه اول سال ۲۰۱۹ در آلمان رکورد شکست و گوی سبقت...
سیاست، تاریخ وجامعه

چرا حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر کند پیش می‌رود؟

cafeliberal
طی روزهای گذشته اعتراضات شهروندان بریتانیایی به کندی و تعلل سیاستمداران برای جلوگیری از تغییرات اقلیمی، اثرات سوء آن، و روند از دست رفتن تنوع...