تشکلهای

اطلاعیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آموزگاران درباره حمله به تجمع روز معلم

cafeliberal
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی آموزگاران ایران با انتشار اطلاعیه‌ای حمله به تجمع آموزگاران در روز معلم را محکوم کرد. روز معلم در کرمانشاه، پنجشنبه ۱۲