تمدن

لغت‌نامه کدخدا، ۴۰: تمدن و بلای غیرآسمانی و تولید و توهم و تهمت

cafeliberal
تمدن چه باشد؟ شهرنشینی. برج‌سازی. آسفالت. آن‌که هر روز افتتاح کند. دروازه آن معروف است. انواع بزرگ و طلایی و اسلامی و غیره دارد. در

ترویج فرهنگ ایرانی و شناخت تمدن ایران زمین در اسرائیل به ویژه در بین سربازان جوان این کشور

cafeliberal
اکنون چندین سال است که تلاش مقام ها و نهاد های اسرائیلی بر آموزش زبان فارسی در صفوف ارتش متمرکز شده است اشتیاق و التهاب

پروژه ققنوس ایران؛ تلاش دوباره برای گشودن دروازه‌های تمدن بزرگ

cafeliberal
شاهزاده رضا پهلوی چندی پیش از تشکیل یک پروژه علمی خبر داد که در آن گروهی از متخصصان و کارشناسان و روشنگران ایران در رشته‌های