ثروت

چوب حراج به ثروت ملی: دیوان محاسبات انجام تخلفات در روند خصوصی‌سازی را تأیید کرد

cafeliberal
رئیس دیوان محاسبات ایران انجام تخلفات در روند خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته را تأیید کرده و گفته است گزارش کامل مربوط به این تخلفات تا

خامنه‌ای و ثروت های بادآورده‌ی برنامه‌های صدا و سیمای نظام مقدس

cafeliberal
علی خامنه‌ای رهبر مذهبی و سیاسی جمهوری اسلامی که عادت دارد در همه چیز دخالت کند حالا به برنامه‌های سرگرمی و مسابقات صدا و سیمای