جایگزین

ابراهیم رئیسی دادستان تهران را تغییر داد؛ جایگزین دولت‌آبادی کیست؟

cafeliberal
در ادامه تغییرات و جابجایی‌ها در قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی دادستان تهران را تغییر داد و علی القاصی‌مهر را جایگزین عباس جعفری دولت‌آبادی کرد. غلامحسین