جزییات

جزییات بدهی میلیاردی شهرداری تهران در دوره قالیباف

cafeliberal
سکینه اشرفی، معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری شهرداری تهران به خبرگزاری ایرنا گفته است «رقم قطعی بدهی‌های ثبت شده و ثبت نشده شهرداری تهران تا پایان