جمهوریخواهان

بیانیه همبستگی جمهوریخواهان ایران در محکومیت صدور فتوی ننگین ارتداد از سوی مکارم شیرازی

cafeliberal
در روزهای گذشته  ناصر مکارم شیرازی در اقدامی شرم‌آور، اقدام به صدور فتوای ارتداد و سب‌النبی علیه محمد تنگستانی یکی از نویسندگان و شاعران در تبعید