جو

اگر جو بایدن بتواند بر دونالد ترامپ پیروز شود صحنه سیاسی ایالات متحده به کلی دگرگون خواهد شد

cafeliberal
جو بایدن یک سیاستمدار میانه رو محسوب می شود و با توجه به تجربیاتی که او در مقام معاونت ریاست جمهوری ایالات متحده داشته می