حرم

سیاست، تاریخ وجامعه

آمادگی برای اجرای "طرح پدافند غیرعامل حرم امام رضا"

cafeliberal
غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، از لزوم تدوین و اجرای یک “طرح جامع پدافند غیرعامل مختص امام رضا” خبر داد و گفت که...
سیاست، تاریخ وجامعه

تأکید بر لزوم تدوین و اجرای "طرح پدافند غیرعامل برای حرم امام رضا"

cafeliberal
غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیرعامل ایران، از لزوم تدوین و اجرای یک “طرح جامع پدافند غیرعامل مختص امام رضا” خبر داد و گفت که...