حیات

نابودی حیات وحش ایران به دلیل بی‌آبی؛ آب آشامیدنی حیوانات وحشی نیز با تانکر تأمین می‌شود!

cafeliberal
عیسی کلانتری می‌گوید در ۴۰ سال اخیر صدها هزار جنگل در زاگرس به دلیل کم‌آبی خشک شده و حیوانات وحشی از بی‌آبی تلف شده‌اند. او