خارجى

سیاست، تاریخ وجامعه

تاج: استخدام مربى خارجى نسبت به گذشته سخت‌تر شده

cafeliberal
رئیس فدراسیون فوتبال روز پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در مشهد، باز از سرمربى آینده تیم ملى صحبت کرد و گفت: ما بعد از رفتن آقاى...
سیاست، تاریخ وجامعه

مهدى تاج: مشکل ارزى دلیل تاخیر در استخدام مربى خارجى است

cafeliberal
مهدى تاج رئیس فدراسیون فوتبال سرانجام روز دوشنبه این هفته سکوت طولانى خود را در مورد علت تاخیر در استخدام سرمربى تیم ملى شکست و اعتراف...