خبرها

سیاست، تاریخ وجامعه

آخرین خبرها از وضعیت بند سیاسی و عقیدتی زندان عادل‌آباد شیراز؛ تعدادی از زندانیان معترض موهای سر و صورت و ابروی خود را تراشیدند

cafeliberal
فیروزه رمضان‌زاده- به گفته‌ی یکی از نزدیکان زندانیان بند ۱۴ زندان عادل‌آباد شیراز، تعدادی از  زندانیان عقیدتی و سیاسی این بند در اعتراض به عدم...
سیاست، تاریخ وجامعه

آخرین خبرها از وضعیت افراد بازداشت شده در تجمع روز کارگر و روز معلم

cafeliberal
برگزاری دو تجمع در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت‌ماه به مناسبت روز جهانی کارگر و روز معلم در ایران با بازداشت حدود ۶۰ کارگر، آموزگار...