دزد

سیاست، تاریخ وجامعه

رئیس سازمان جنگلداری، رفیق دزد و شریک قافله: دستور توقف رسیدگی به پرونده‌های زمینخواری!

cafeliberal
(+ویدئو) یک انجمن غیردولتی حوزه منابع طبیعی و محیط‌زیست از رئیس سازمان‌ جنگل‌ها و مراتع به دلیل صدور صریح دستور توقف تشکیل پرونده‌های زمینخواری و...
سیاست، تاریخ وجامعه

بازداشت بیش از ۵۰۰ مدیر دولتی فاسد و دزدِ جمهوری اسلامی در یک سال!

cafeliberal
سعید لواسانی امام جمعه لواسان، چهارشنبه اول اسفند در مصاحبه با ایرنا بازداشت مدیرکل اوقاف استان تهران و دو مسئول اوقاف در شمیرانات را به...