37 C
Tehran
دوشنبه, ۳۱ تیر , ۱۳۹۸

راست

"جنبش هویت‌طلبان" در آلمان به عنوان راست افراطی دسته‌بندی شد

cafeliberal
سازمان امنیت داخلی آلمان از سال ۲۰۱۶ سوء ظن داشت که گروهی که خود را “جنبش هویت‌طلبان” می‌نامد ممکن است راست افراطی باشد. دلیل این سوء

شکست راست پوپولیست در آلمان برای تسخیر شهر هالیوودی گورلیتز

cafeliberal
حزب پوپولیستی راستگرای “آلترناتیو برای آلمان” (AfD) به ویژه در ایالات شرقی این کشور از جمله در ایالت زاکسن از قدرت و نفوذ درخور توجهی