رانتی

سیاست، تاریخ وجامعه

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس: اقتصاد کشور رانتی است

cafeliberal
هادی قوامی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه “اقتصاد کشور رانتی است”، به سیاست دولت در مدیریت پول نفت...
سیاست، تاریخ وجامعه

کانال جدید رانتی: دولت به دنبال مستثنی کردن برخی افراد از قانون چک! 

cafeliberal
هیئت دولت تصویب کرده که بنگاه‌های کوچک و متوسط از قانون چک مستثنی شوند. در پی این مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفته ستاد...