رفتار

روحانی به سران حکومت توصیه می کند که در رفتارهای خود با سنجیدگی رفتار کنند و عواقب داخلی منطقه ای آن را بسنجند

cafeliberal
حسن روحانی در سخنانی، به سران حکومت ایران توصیه کرد  که ماجراجویی نکنند و در تصمیم گیری ها و رفتارهای خود، سود و زیان کار

برایان هوک: ایالات متحده بر فشارها علیه رژیم ایران، برای تغییر رفتار آن می افزاید و این به سود ملت ایران است

cafeliberal
سرپرست امور تحریم های اقتصادی ایالات متحده علیه حکومت اسلامی ایران، برایان هوک در یک سخنرانی گفت که فشارهای مالی ایالات متحده بر رژیم ایران،