زده

سلامی تائید می کند که رژیم ایران به اقدامات سایبری علیه کشورها دست زده و قدرت آن را دارد

cafeliberal
سلامی تائید می کند که رژیم ایران به اقدامات سایبری علیه کشورها دست زده و قدرت آن را دارد حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران رژیم

درخواست مردم سیل زده روستای حاج نظر گله برای کمک؛ هیچ نیروی کمکی نیست

cafeliberal
نوشته درخواست مردم سیل زده روستای حاج نظر گله برای کمک؛ هیچ نیروی کمکی نیست اولین بار در رادیو پیام اسرائیل. پدیدار شد. لینک مطلب