زنجیره

سیاست، تاریخ وجامعه

صالحی از راه‌اندازی یک زنجیره ۳۰ تایی سانتریفیوژهای نسل ششم خبر داد

cafeliberal
علی اکبر صالحی، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد که جمهوری اسلامی یک زنجیره ۳۰ تایی سانتریفیوژهای پیشرفته نسل ششم...
سیاست، تاریخ وجامعه

قتلهای زنجیره ای خودسرانه نبود، کار سیستم بود

Jahan
مانیتورینگ بخش فارسی ایران بریفینگ «مصطفی پور محمدی» از امنیتی‌ترین چهره‌های جمهوری اسلامی است، از عضویت در هیئت قتل‌های زندانیان سال ۶۷ گرفته تا معاونت...