21.9 C
Tehran
جمعه, 29 شهریور , 1398

سایبان

فرهنگ و هنر-سبک زندگی

نوروز: سنگر و سایبانِ ملّی، علی میرفطروس – بازخوانیِ یک گفت‌وگو*

Jahan
* درتوفان های سهمگین تاریخی، ما ـ بعنوان ایرانی-تنها در سه چیز خودمان را از مسلمان های دیگر جدا کردیم. * شاهنامه آئینه ای بودکه...