27.3 C
Tehran
چهارشنبه, ۳۰ مرداد , ۱۳۹۸

سایبان

فرهنگ و هنر-سبک زندگی

نوروز: سنگر و سایبانِ ملّی، علی میرفطروس – بازخوانیِ یک گفت‌وگو*

Jahan
* درتوفان های سهمگین تاریخی، ما ـ بعنوان ایرانی-تنها در سه چیز خودمان را از مسلمان های دیگر جدا کردیم. * شاهنامه آئینه ای بودکه...