سفری

سیاست، تاریخ وجامعه

وزیر خارجه سلطان نشین عمان در سفری غیر منتظره وارد تهران شد

cafeliberal
از محتوای دیدار ظریف و بن‌ علوی هنوز اطلاعات بیشتری منتشر نشده است، اما سفر وزیر خارجه عمان، کشوری که  پیش از این هم در...