سهشنبه

سیاست، تاریخ وجامعه

خبرهای نقض حقوق بشر در ایران روز سه‌شنبه ۳۰مهر ماه ۹۸

cafeliberal
بینندگان محترم سایت خبری-حقوق بشری جوانه ها ٬ شما می توانید روزانه ٬خلاصه ای از مهمترین اخبار مربوط به نقض حقوق بشر در گوشه وکنار...