شش

نتانیاهو فاش ساخت که اسرائیل در حال حاضر با شش کشور عربی در تماس نزدیک است و همکاری دارد

cafeliberal
نتانیاهو فاش ساخت که اسرائیل در حال حاضر با شش کشور عربی در تماس نزدیک است و همکاری دارد بنیامین نتانیاهو فاش ساخت که اسرائیل

سوزاندن شش دانش‌آموز با قاشق داغ توسط خانم معلم با سابقه ۲۸ ساله!

cafeliberal
یک خانم معلم با سابقه ۲۸ سال فعالیت در آموزش و پرورش به جرم سوزاندن دست و گردن شش دانش‌آموز شهرستان نظرآباد استان البرز بازداشت