صحرایی

احتمال هجوم موج تازه‌ای از ملخ‌های صحرایی و تبلیغ «ملخ‌خوری» در ایران!

cafeliberal
مدیر سازمان حفظ نباتات استان فارس نسبت به هجوم موج دوم ملخ‌های صحرایی به جنوب ایران از کشور عربستان هشدار داد. سازمان حفظ نباتات کشور...
ajax-loader