صحنهی

فرهنگ و هنر-سبک زندگی

بازنمایی انقلاب ایران بر صحنه‌ی تئاتر آلمان

cafeliberal
بهجت امید  (+عکس) نزدیک به ۴۰ سال از فاجعه‌ای به نام استقرار جمهوری‌ اسلامی در ایران می‌گذرد. به این مناسبت رسانه‌ها و نهادهای فرهنگی مستقل...