صداوسیما

رئیس پیشین صداوسیما خبر از فشار دستگاه‌های امنیتی و حیف‌ومیل بودجه صداوسیما داد

cafeliberal
محمد سرافراز رئیس پیشین صداوسیما در گفتگو با رسانه‌های داخل ایران اعلام کرد:« علت استعفایم دخالت‌ها در صداوسیما بود،درآمدهای سازمان با زدوبند همراه است». وی