طلبان

اصلاح طلبان حکومتی:میترا استاد به کمک امین فردین، خبرنگار خارج از کشور و وابسته به اطلاعات سپاه نجفی را تهدید می کردند

cafeliberal
اصلاح طلبان با انتشار جزئیات قتل میترا استاد با عنوان “تمام ماجرای نجفی و میترا استاد از زبان یک منبع آگاه”!نوشتند که میترا استاد به

شایعات پیرامون قتل میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی: او عامل اطلاعاتی سپاه پاسداران علیه “اصلاح طلبان” بوده است

cafeliberal
شایعات پیرامون قتل میترا استاد همسر دوم محمد علی نجفی: او عامل اطلاعاتی سپاه پاسداران علیه “اصلاح طلبان” بوده است قتل میترا استاد، همسر محمدعلی

افشاگری جلالی پور: حسن روحانی در دیدار با اصلاح طلبان، ابعاد هرج و مرج و نزاع بین جناح ها را روشن ساخته است

cafeliberal
افشاگری جلالی پور: حسن روحانی در دیدار با اصلاح طلبان، ابعاد هرج و مرج و نزاع بین جناح ها را روشن ساخته است یک تلاشگر