فریبا

سیاست، تاریخ وجامعه

درخواست فرانسه برای دسترسی سریع ملاقات کنسولی و آزادی فریبا عادل‌خواه شهروند دوملیتی ایرانی-فرانسوی – کمپین حقوق بشر در ایران

cafeliberal
یک روز پس از تایید بازداشت فریبا عادل‌خواه پژوهشگر دو تابعیتی ایرانی– فرانسوی در ایران، وزارت امور خارجه فرانسه خواستار دسترسی ملاقات کنسولی بدون تاخیر...
سیاست، تاریخ وجامعه

بازداشت فریبا عادل‌خواه دوتابعیتی دیگر توسط اطلاعات سپاه پاسداران

Jahan
ایران بریفینگ / فریبا عادل‌خواه، پژوهش‌گر حوزه علوم انسانی که طی دهه گذشته همواره پیرامون مسایل مربوط به ایران و کشورهای همسایه‌اش در حوزه جامعه‌شناسی...