2.7 C
Tehran
چهارشنبه, 29 آبان , 1398

فشاری

اقتصاد سیاست، تاریخ وجامعه

افزایش قیمت نوشت‌افزار، فشاری مضاعف بر دوش خانوارهای ایران

cafeliberal
سال تحصیلی تازه در ایران در حالی آغاز می‌شود که امسال هم بهای نوشت‌افزار با افزایش روبرو بوده و در بحران مالی که گریبان اکثر...