قیمتها

سیاست، تاریخ وجامعه

دولت علیه دفتر مشق؛ افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت‌ها

cafeliberal
رئیس اتحادیه صحاف شهرستان تهران گفته است دولت برای تولید دفتر مشق، کاغذ با نرخ دولتی به تولیدکنندگان نمی‌دهد و در نتیجه قیمت محصولات با...