لحظه

سیاست، تاریخ وجامعه

درخشنده تا آخرین لحظه اظهار پشیمانی نکرده و شجاعانه به پای چوبه دار رفت

cafeliberal
حمید درخشنده که امام جمعه جنایتکار کازرون را به قتل رسانده بود سحرگاه امروز در ملا عام به دار آویخته شد. به گزارش کانون حقوق...
سیاست، تاریخ وجامعه

برنامه آخرین لحظه با شهرام همایون (تلویزیون یک)؛ گفتگو با آقای منشه امیر

cafeliberal
نوشته برنامه آخرین لحظه با شهرام همایون (تلویزیون یک)؛ گفتگو با آقای منشه امیر اولین بار در رادیو پیام اسرائیل. پدیدار شد. لینک مطلب...