مالیاتها

سیاست، تاریخ وجامعه

ادامه اعتراضات مردم لبنان به افزایش مالیات‌ها و فساد مالی

cafeliberal
به‌رغم تلاش سعد حریری و اعلام کناره‌گیری شماری از وزیران دولت لبنان، اعتراضات در بیروت و همچنین در جنوب کشور ادامه دارد. معترضان خواستار برکناری...
سیاست، تاریخ وجامعه

تظاهرات در لبنان در اعتراض به وضعیت معیشتی و مالیات‌ها؛ زمزمه‌های استعفای سعد الحریری

cafeliberal
در لبنان اعتراضات مردم به وضعیت معیشتی و افزایش مالیات‌ها در حالی ادامه دارد که روز جمعه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهرماه)، دو نفر کشته و...