مسیریاب

دانش و فناوری

سیستم مسیریاب ماهواره‌ای اروپا "گالیله" کاملا متوقف شده است

cafeliberal
سیستم مسیریاب اروپایی “گالیله” (Navigationssystem Galileo) نزدیک پنج روز است که به طور کامل از کار افتاده است. در وب سایت “آژانس ناویگیشن ماهواره‌ای اروپا” (GNSS) که...