معاصر

اعتراض به فروش تابلوی گنجینه موزه هنرهای معاصر در «حراج تهران»(+عکس، ویدئو)

cafeliberal
رکنی حائری‌زاده هنرمند نقاش می‌گوید تابلوی «اِن ول آب» متعلق به اموال موزه هنرهای معاصر به صورت غیرقانونی در «حراج تهران» فروخته شده است. این