24 C
Tehran
دوشنبه, 25 شهریور , 1398

مقرراتquot

سیاست، تاریخ وجامعه

روایت رازینی از اعدام‌های "بدون رعایت مقررات" در سال ۶۷

cafeliberal
از چند فرمان نخستین رهبر جمهوری اسلامی، روح‌الله خمینی، که کشتار گسترده زندانیان سیاسی در سال ۶۷ را به دنبال داشت یکی به نام علی رازینی،...