موافقت

موافقت برخی کشورهای عربی با استقرار نیروهای آمریکایی در خلیج‌ فارس

cafeliberal
بر اساس گزارشی جدید، عربستان سعودی و برخی دیگراز کشورهای خلیج فارس برای “جلوگیری از حملات احتمالی ایران” با درخواست کاخ سفید مبنی بر تغییر

موافقت اسرائیل با رهاسازی دو تن از تروریست های زندانی وابسته به سوریه در این کشور جنجال آفرین شد

cafeliberal
موافقت اسرائیل با رهاسازی دو تن از تروریست های زندانی وابسته به سوریه در این کشور جنجال آفرین شد اقدام اسرائیل در موافقت با رهاسازی