2.7 C
Tehran
چهارشنبه, 29 آبان , 1398

موافق

سیاست، تاریخ وجامعه

ارزش خواندن کتاب‌هایی که با آنها موافق نیستیم آلن دوباتن |

cafeliberal
مطالعه همواره نقش اصلی و مهمی در فهمیدن اینکه چطور می‌توانیم خود را از نظر ذهنی رشد دهیم داشته است. هرچه بیشتر بخوانیم، هوشمندتر می‌شویم....
سیاست، تاریخ وجامعه

سوال تندروها برای رفراندم: آیا موافق ادامه کار روحانی هستید؟

cafeliberal
روز شنبه چهارم خرداد (۲۵ مه) حسن روحانی در جمع خبرنگاران از “شرایط بسیار سخت” کشور گفت و به بند ۵۹ قانون اساسی برای همه‌پرسی...