موکلم

سیاست، تاریخ وجامعه

۲۵ سال زندان بدون مرخصی؛ مخالفت با اعاده دادرسی و آزادی محمد نظری: «موکلم برخلاف قانون در زندان است»

cafeliberal
محمدحسین آقاسی وکیل محمد نظری، زندانی سیاسی کرد که به حبس ابد محکوم است در مصاحبه کمپین حقوق بشر در ایران گفت که موکلش برخلاف...
سیاست، تاریخ وجامعه

وکیل ژیائو وانگ: پس از سه سال زندان خواستار آزادی او هستیم؛ موکلم تنها یک محقق است

cafeliberal
جیسون پابلت وکیل آمریکایی ژیائو وانگ شهروند چینی– آمریکایی که اکنون با حکم ۱۰ سال حبس در زندان اوین است درباره آخرین وضعیت این زندانی...
سیاست، تاریخ وجامعه

وکیل حامد آیینه‌وند: محکومیت موکلم به ۶ سال زندان بدون رعایت حقوق شهروندی‌ و حق برگزاری دادگاه تجدیدنظر

cafeliberal
حسین بیات وکیل حامد آیینه‌وند، فعال سیاسی زندانی که حکم شش سال حبس‌اش در دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شده است به کمپین حقوق بشر در...
سیاست، تاریخ وجامعه

هنوز موکلم برای درمان تومور به بیمارستان منتقل نشده، به شدت نگرانیم/ ۲۵ سال حبس بدون یک روز مرخصی – کمپین حقوق بشر در ایران

cafeliberal
محمدحسین آقاسی وکیل محمد نظری، زندانی سیاسی کرد که به حبس ابد محکوم است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت موکلش علیرغم داشتن توموری...
سیاست، تاریخ وجامعه

وکیل اسماعیل بخشی: قرار جدیدی به موکلم ابلاغ نشده و بازداشت غیرقانونی است

cafeliberal
وکلای اسماعیل بخشی و سپیده قلیان اعلام کرده‌اند علیرغم پایان قرار بازداشت دو ماهه، این دو فعال سیاسی بدون ابلاغ تمدید قرار بازداشت در زندان...