مکملها

سیاست، تاریخ وجامعه

پزشکان آلمانی: پول خود را برای خرید مکمل‌ها دور نریزید

cafeliberal
مصرف مکمل‌هایی که به نسخه پزشک نیاز ندارند، در بسیاری از کشورهای جهان محبوب است. مثلأ در آمریکا. شهروندان آمریکا به طور متوسط هر سال ۲۸ میلیارد...