میسوزد

محیط زیست-میراث فرهنگی

ریه‌های کره زمین (جنگل‌های آمازون) در آتش می‌سوزد

cafeliberal
بخش های وسیعی از جنگل‌های آمازون که شش های تنفسی عمده کره زمین محسوب می شوند، در حال سوختن هستند و ابعاد این آتش سوزی...
سیاست، تاریخ وجامعه

"اطراف ادلب در آتش می‌سوزد و۳۰۰ هزار نفر از آن گریخته‌اند"

cafeliberal
سازمان ملل متحد گزارش داده که در ماه‌های اخیر بر میزان کمک‌های ارسالی به شمال غربی سوریه به شکل قابل توجهی افزوده است. این سازمان مجبور شده...