نبوده

سیاست، تاریخ وجامعه

ادعای کشف تعدادی دکمه پیراهن مردانه در صحنه جرم؛ متعلق به نجفی نبوده!

cafeliberal
در حالی‌ که وکیل مدافع محمدعلی نجفی قتل میترا استاد را توسط فرد دیگری محتمل می‌داند و از کشف تعدادی دکمه از یک پیراهن مردانه...
سیاست، تاریخ وجامعه

یک پیروزی بزرگ برای پرزیدنت ترامپ؛ گزارش بازرس مالر روشن ساخت که هیچ گونه تبانی با روسیه در کار نبوده است

cafeliberal
پس از دو روز، سرانجام انتظارها به سر رسید و ویلیام بار دادستان کل آمریکا،  امروز یکشنبه خلاصه ای از یافته های بازرس رابرت مالر،...
سیاست، تاریخ وجامعه

دستیار ارشد ظریف: روسیه هیچگاه در موضوع اسرائیل در کنار ایران نبوده است

cafeliberal
حسین جابری انصاری، دستیار ارشد وزیر خارجه جمهوری اسلامی، گفته است که تأکید روسیه بر امنیت اسرائیل به عنوان “اولویت” این کشور “مطلقا امر جدیدی...