نخستوزیر

نخست‌وزیر بریتانیا روز هفتم ژوئن رسما کناره‌گیری می‌کند

cafeliberal
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا روز جمعه سوم خرداد (۲۴ مه) رسما کناره‌گیری خود را از رهبری حزب محافظه‌کار اعلام کرد. طبق قوانین بریتانیا، کناره‌گیری