ندارم

امیدی به دادگاه تجدیدنظر ندارم؛ انگار حکم‌ها از قبل تعیین شده است – کمپین حقوق بشر در ایران

cafeliberal
حسین بیات وکیل حامد آیینه‌وند، فعال سیاسی زندانی که به شش سال حبس محکوم شده است به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دادگاه تجدیدنظر

یک زن معلم در اصفهان: من دیگه خسته ام! نان شب ندارم آقا! بگیرید منو ببرین

Jahan
یک #زن#معلم در تجمع اعتراضی معلمان #اصفهان در واکنش به حضور امنیتی و ممانعت نیروهای انتظامی: من اومدم ببرنم! اومدم که بگیرنم! من دیگه خسته