نقدی

سپاهی محمد رضا نقدی، ادعا کرد که اسرائیل مشروب می سازد و به ایران قاچاق می کند که مردم را فاسد کند

cafeliberal
بنادر قاچاق در ایران، همگی در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد که نه تنها مشروب قاچاق وارد می کنند، بلکه مواد مخدر را هم به

بخشنامه سفارت چین در تهران: فقط دلار نقدی از مسافران ایرانی قبول می‌کنیم

root_d7p3qva9
صبحانه – بازگشت عزت به پاسپورت ایرانی یکی از وعده‌های مهم حجت الاسلام روحانی رئیس دولت یازدهم به مردم بود. وی در یکی از برنامه‌های