نمیشد

سیاست، تاریخ وجامعه

جنتی: اگر برجام را آتش می‌زدیم امروز مایه دردسر نمی‌شد

cafeliberal
احمد جنتی، رئیس مجلس خبرگان رهبری، معتقد است چنانچه ایران در زمان تهدید رهبر جمهوری اسلامی به “آتش زدن” برجام چنین اقدامی را عملی می‌کرد،...