نوسازی

سیاست، تاریخ وجامعه

تحریم‌ها و تلاش ایران برای نوسازی نفتکش‌های فرسوده خود

cafeliberal
نصرالله سردشتی، مدیرعامل شرکت ملی نفتکش ایران گفته است که نوسازی این ناوگان از برنامه‌های استراتژیک جمهوری اسلام است. به گفته او این ناوگان حدود ۶۰...
سیاست، تاریخ وجامعه

نامه‌ی دوم ۱۴ فعال مدنی- سیاسی داخل کشور: هیچ راهی برای بازسازی و نوسازی این رژیم ایران‌ویران‌کن وجود ندارد!

cafeliberal
هفته گذشته در تاریخ ۲۱ خرداد ۹۸ نامه‌ای از سوی ۱۴ تن از فعالان مدنی و سیاسی داخل کشور منتشر شد که در آن خواهان...
سیاست، تاریخ وجامعه محیط زیست-میراث فرهنگی

ویرانی فرهنگ‌ها و نوسازی قبرستان‌ها، شکوه میرزادگی

cafeliberal
 یکی از نگرانی‌های این روزهای فرهنگ‌دوستان، علاوه بر ویرانی برخی از میراث فرهنگی و تاریخی ایران به دلیل سیل‌های اخیر، شنیدن خبر ریزش بخشی از...