نگاهی

نگاهی به شرایط و دستاوردهای سفر وزیر خارجه آلمان به ایران

cafeliberal
مهدیمهدویآزاد در یادداشتی با عنوان “هایکو ماس چوب جادو لازم داشت…” می‌نویسد: سفر یکروزه هایکو ماس به تهران بر خلاف ظاهر گرم و دوستانه‌اش، یکی از سردترین و مبهم‌ترین سفرهای

نگاهی به سیاست‌خارجی ترامپ؛ "حرافى بسیار، فقدان استراتژی"

cafeliberal
استراتژی مورد نیاز برای پایان دادن به تنش‌هاى بين المللى دشوار است. در حلقه اطرافیان دونالد ترامپ، رئيس‌ جمهور آمريكا، تندروها جای خود را باز کردند

نگاهی به یک عارضهء تاریخی!، علی میرفطروس

cafeliberal
جامعهء ایران درطول تاریخ-غالباً-جامعه ای نابسامان وُ نامتعارف بوده و طبیعی است که درشرایط نامتعارف همه چیز(ازجمله اخلاقِ اجتماعی)می تواند«نامتعارف»گردد. *پس ازشکست جنبش مشروطیّت نوعی

نگاهی به سیاست خارجی ایران در دهه‌های پیش و پس از انقلاب ۵۷

cafeliberal
دانیال جعفری، شروان فشندی – توضیح ضروری: یادداشت پیش رو، بنا به عرف روزنامه‌نگاری در ابتدا برای بی‌بی‌سی فارسی فرستاده شد تا به عنوان پاسخی