هست

پرزیدنت ترامپ:خطر درگیری نظامی با ایران هست اما امیدوارم چنین چیزی روی ندهد

cafeliberal
پرزیدنت ترامپ:خطر درگیری نظامی با ایران هست اما امیدوارم چنین چیزی روی ندهد پرزیدنت ترامپ در کاخ سفید و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال