هویمتال

فرهنگ و هنر-سبک زندگی

یک گروه هوی‌متال آلبومی با نام «رهبرنامه» منتشر کرد

cafeliberal
یک گروه هوی‌متال ایرانی به نام «تارانتیست» به تازگی آلبومی با نام «رهبرنامه» منتشر کرده است. این آلبوم با زبانی بی‌پروا و مبتنی بر «فرهنگ...
سیاست، تاریخ وجامعه

دو عضو یک گروه موسیقی هوی‌متال به زندان و شلاق محکوم شدند

cafeliberal
نیکان خسروی و آرش ایلخانی دو عضو یک گروه موسیقی هِوی‌متال با عنوان «کانفس» مجموعا به ۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شدند....