وارداتی

وقتی جمهوری اسلامی اقتصاد ایران را سازماندهی شده نابود می‌کند: بازصادرات کالای وارداتی!

cafeliberal
حضور گسترده و ویرانگر مافیاها و رانتخواران در اقتصاد ایران موجب بروز پدیده‌هایی نادر در اقتصاد ایران شده است؛ پدیده‌هایی نوظهور که از یکسو بیانگر

مدیریت تحریم به سبک جمهوری اسلامی: ارزش کالاهای وارداتی ۴ برابر کالاهای صادراتی‌!

cafeliberal
کالاهای وارداتی در سال ۱۳۹۷ که سالی سخت از نظر اقتصادی بود ۴ برابر کالاهای صادراتی ارزش داشته است. با وجود شرایط تحریم و لزوم